Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie do wymiany oświetlenia ulicznego w Żelechowie i budowy boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej
25 maja 2023

Gmina Żelechów otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023 w wysokości 200 000,00 zł. Wartość zadania wynosi 295 121,28 zł.

Przedmiotem zadania jest modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie. W ramach zadania wymienionych zostanie 151 opraw.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej”

Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w wysokości 297 850,00 zł, wartość zadania wynosi 709 907,40 zł.

W ramach zadania powstanie boisko o wymiarach 24,00 m x 44,00 m. Nawierzchnia boiska wykonana zostanie z poliuretanu, boisko otoczone zostanie piłkochwytami, boisko zostanie wyposażone w bramki, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577