Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Żelechowie
17 lipca 2020

W dniu 17 lipca 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przedstawiciele gminy: Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz i Skarbnik Gminy Beata Kosyra podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131511W (ul. Sikorskiego) w Żelechowie”. Wartość przyznanego dofinansowania to 238 676,34 zł, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych zadania, koszt całkowity to 340 966,20 zł.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577