Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego
11 lipca 2022

W dniu 8 lipca 2022 r. Gmina Żelechów podpisała dwie umowy na realizację zadań dofinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Pierwsze zadanie dotyczy zakupu środków ochrony osobistej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żelechowskiej w ramach programu „OSP – 2022”. W ramach zadania zostaną zakupione ubrania specjalne 3 częściowe, ubrania specjalne lekkie, hełmy, rękawice specjalne, latarki kątowe oraz buty specjalne. Szacunkowy koszt całkowity zadania wynosi 28 670,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 14 335,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Drugie zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131447W w km 0+000-0+540 w miejscowości Stefanów” obejmuje prace związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 403 293,02 zł, w tym otrzymane dofinansowanie wynosi 114 000,00 zł.

Za otrzymane wsparcie dziękujemy Zarządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Panią Janiną Orzełowską i Panią Elżbietą Lanc.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577