Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie z WFOŚiGW
8 października 2021

W dniu 6 października 2021 r. miała miejsce uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie szeregu zadań realizowanych na terenie powiatu garwolińskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. senator Maria Koc, posłowie Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Woźniak, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kamila Mokrzycka, starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu oraz prezesi jednostek OSP.

Gmina Żelechów podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie realizacji zadnia pn. „Demontaż, transport utylizacja płyt azbestowo – cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów”. Przyznano dofinansowanie w wysokości 29 999,20 zł, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania. W jego ramach zostanie odebrane i bezpiecznie zutylizowane blisko 90 ton materiałów niebezpiecznych. Zadanie zostanie zrealizowane do końca października br.

W czasie tej samej uroczystości umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Druhowie otrzymali wsparcie w wysokości w wysokości 15 347,00 zł.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577