Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
1 sierpnia 2023

W dniu 25.07.2023r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Żelechów dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów” w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W ramach zadania przewidziano zabezpieczenie, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Żelechów. Przyznana dotacja na realizację zadania to 90 000,00 zł, co pokrywa 100 % szacunkowych kosztów realizacji zadania.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577