Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
29 maja 2023

W dniu 29.05.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie Gmina Żelechów podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Żelechów”. W ramach zadania przewidziano wymianę łącznie 49 szt. starych lamp oświetlenia ulicznego na nowoczesna oprawy LED, wraz z wysięgnikami oraz 3 skrzynek licznikowych w miejscowościach Kalinów, Nowy Goniwilk, Stary Goniwilk i Wola Żelechowska. Koszt całkowity zadania to 110 352,06 zł, przyznana kwota dofinansowania to 99 316,00 zł, co stanowi 90% kosztów.

„Jesteśmy eko – ekologiczny piknik rodzinny”. Piknik zorganizowany przez Gminę Żelechów przy udziale Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie odbył się 21 maja w Parku Miejskim w Żelechowie. Gościnnie w pikniku wzięło udział Koło Gospodyń wiejskich w Kębłowie. Rodzinny piknik ekologiczny był świetną okazją do pogłębienia wiedzy o ekologii i wrażliwości ekologicznej oraz promocją postaw które pomogą chronić środowisko naturalna naszej planety. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in. stanowiska sadzenia roślin antysmogowych, można było stworzyć biżuterię z materiałów z odzysku, zagrać w grę ekologiczną w rzeczywistości wirtualnej za pomocą specjalnych gogli VR, wypróbować działanie odnawialnych źródeł energii korzystając ze specjalnych modeli, pod okiem specjalisty można było przygotować „bombę nasienną” zawierającą nasiona roślin miododajnych, za pomocą której można samodzielnie stworzyć łąkę kwietną. Dużą popularnością cieszyło się koło fortuny a także gry i zabawy, w których można było wygrać nagrody związane z tematyką ekologiczną. Uczestnicy pikniku mogli spróbować soków owocowych i ciasteczek wypiekanych z naturalnych składników. Koszt całkowity zadania to 30 000,00 zł, przyznane dofinansowanie pokrywa 100% kosztów realizacji zadania.

„Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów” w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W ramach zadania przewidziano zabezpieczenie, odbiór, transport i utylizację 87,5 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu 27 posesji z terenu miasta i gminy Żelechów. Przyznana dotacja na realizację zadania to 35 000,00 zł, co pokrywa 100 % szacunkowych kosztów realizacji zadania.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577