Urząd Miejski w Żelechowie
Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej
2 lipca 2020

W dniu 1 lipca 2020 r. Gmina Żelechów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X osi RPO WM 2014 – 2020 – Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Umowę o partnerstwie ze strony Gminy Żelechów podpisał Łukasz Bogusz Burmistrz Żelechowa przy kontrasygnacie Beaty Kosyra Skarbnika Gminy ze strony Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Żelechowie.

W ramach grantu placówka otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia lekcji zdalnych oraz zostaną przeprowadzone szkolenia nauczycieli przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu z prowadzenia nauki w formie zdalnej.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577