Urząd Miejski w Żelechowie
Dworek
5 marca 2018

Dworek położony przy ul. Al. Wojska Polskiego 7a został wzniesiony w pierwszej połowie XIX w. i przebudowany w 1930 r. oraz 1960 r. Jest to murowany, otynkowany, parterowy budynek założony na planie prostokąta i przykryty dwuspadowym dachem. Front budynku ozdobiony jest gankiemwspartym na czterech toskańskich kolumnach zwieńczonych trójkątnym szczytem. Fasada jest dziesięcioosiowa, o nierytmicznej artykulacji oknami. Otwory prostokątne, wielopodziałowe o zróżnicowanej szerokości, posiadają oprofilowane drewniane obramienia.

1928 r. dworek stał się siedzibą ochronki dla dzieci mieszczan i służby folwarcznej. Owa instytucja została założona jeszcze w 1906 r. z inicjatywy Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Żelechowie oraz dziedzica dóbr żelechowskich, Zygmunta Ordęgi. Przed 1928 r. dworek należał do wdowy po notariuszu, Michale Dmowskim. Maria Dmowska zapisała swój dom w testamencie Towarzystwu Opieki nad Dziećmi, które niebawem przekazało go siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej. Siostry przybyły do Żelechowa w 1929 r. celem roztoczenia opieki nad sierotami i dziewczętami zagubionymi moralnie. Rok później, staraniem ks. proboszcza Wacława Milika i żony właściciela dóbr żelechowskich, Marii Ordężanki, prowadzenie ochronki powierzono siostrom zakonnym. Opiekę duchowną nad siostrami sprawował ks. proboszcz. Ochronka nie otrzymywała subwencji od Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, a jedynie niewielkie wsparcie finansowe od lokalnych władz samorządowych. Pieniądze te nie wystarczały nawet na bieżące potrzeby. Źródłem dodatkowych środków były składki członkowskie, dobrowolne ofiary oraz dochody z okolicznościowych imprez. Siostry zakonne zajmowały się wychowaniem przedszkolnym oraz katechezą przyparafialną.

Podczas okupacji niemieckiej siostry prowadziły dożywianie dzieci. W maju 1940 r.jedna z zakonnic, s. Monika Skrzyszowska, zorganizowała tajne nauczanie w zakresie gimnazjum. Prowadziła trzy komplety: do klasy I uczęszczało 10 uczniów, do klasy II – 6, a do klasy III – 3 uczniów. Do 31 grudnia 1941 r. siostra uczyła wszystkich przedmiotów sama. Pod koniec 1942 r. siostry z ochronki otoczyły opieką grupę dzieci wysiedlonych zZamojszczyzny. Opiekowały się nimi aż do wyzwolenia, kiedy powracający z przymusowych robót w Niemczech rodzice zabrali je w rodzinne strony. W 1962 r., z chwilą utworzenia przedszkola w Żelechowie, ochronka została zlikwidowana. W 1983 r. dworek został wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-363).

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577