Urząd Miejski w Żelechowie
E-dowód od 4 marca 2019 r.
26 lutego 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60) z dniem  4 marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.

Co to jest e-dowód?

E- dowód to dokument posiadający warstwę graficzną i elektroniczną. Zewnętrznie będzie podobny do obecnych dowodów osobistych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej.

Natomiast wyposażenie dowodu w warstwę elektroniczną umożliwi:

  • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego,
  •  składanie podpisu osobistego,
  • – potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego

Jeżeli posiadacz dotychczasowego dowodu osobistego będzie chciał posługiwać się dowodem z warstwą elektroniczną, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

Ważne daty!

W związku koniecznością dostosowania Rejestru Dowodów Osobistych do zmian w procesie wnioskowania i wydawania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, nastąpi przerwa w możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego:

  • w formie dokumentu elektronicznego możliwość złożenia wniosku online (ePUAP) zostanie zablokowana w nocy z dnia 26 na 27 lutego 2019 r. o godz. 0.00;
  • przerwa w przyjmowaniu wniosków oraz wydawaniu spersonalizowanego dowodu osobistego w Urzędzie Miejskim w Żelechowie trwać będzie od dnia 01 marca 2019 r. od godz. 11.30.

Wznowienie przyjmowania wniosków w Urzędzie Miejskim oraz odblokowanie funkcji składania wniosków na platformie elektronicznej ePUAP nastąpi w dniu 04 marca 2019r.

Podstawa prawna

Ustawa o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60).

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577