Urząd Miejski w Żelechowie
GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2021
18 października 2021

14 października w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy szkół gminnych i przedszkola, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele emeryci oraz zaproszeni gościeprzewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik i proboszcz żelechowskiej parafii ks. Eugeniusz Filipiuk.

Co roku Gminny obchody Dnia Edukacji Narodowej są okazją, aby wyróżnić tych, którzy w sposób szczególny w danym roku zasłużyli się dla żelechowskiej oświaty. Nagrody Burmistrza Żelechowa otrzymali:

Małgorzata Maraszek – ze Szkoły Podstawowej im. R. Traugutta w Żelechowie,

Leszek Dębek – ze Szkoły Podstawowej im. R. Traugutta w Żelechowie,

Małgorzata Kosyra – ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starym Kębłowie,

Urszula Skwarek – ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stefanowie.

Nagrody dla pracowników szkół i przedszkola za wyróżniającą pracę i osiągnięcia wręczyli również dyrektorzy poszczególnych placówek. Otrzymali je:

Jolanta Braun-Mazurkiewicz, Małgorzata Cmiel, Marta Dziwulska,  Anna Grudzień, Sylwia Gugała, Jolanta Moreń, Iwona Olkowicz, Zofia Ostałowska, Jerzy Ośka, Elżbieta Pietryka, Katarzyna Więckowska, Justyna Wojda ze Szkoły Podstawowej w Żelechowie, Agnieszka Barszcz, Małgorzata Mroczek, Monika Płatek ze Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku, Magdalena Michalik ze Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie, Sylwia Kosińska,   Marta Ostałowska, Edyta Zwolska-Koryś  ze Szkoły Podstawowej w Stefanowie, Marta Grudzińska, Konrad Owczarczyk, Hanna Rusak ze Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej oraz Edyta Kania, Beata Rygielska, Aneta Szczęsna  z Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

Gospodarz uroczystości, burmistrz Żelechowa, w słowach skierowanych do nauczycieli podkreślił ich ważną rolę w wychowaniu młodych pokoleń. Zaznaczył, że edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie charakteru wychowanków. Ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro, edukacja jest jednym z priorytetów żelechowskiego samorządu, który jako organ prowadzący gminne placówki oświatowe stale podejmuje działania, aby ulepszać warunki pracy oraz ułatwiać realizację stawianych przed szkołami zadań.  Burmistrz podsumował również pozyskane w ostatnim okresie środki zewnętrzne na zadania związane z oświatą i zrealizowane projekty.

W wystąpieniu burmistrza nie zabrakło podziękowań dla wszystkich tych, których praca jest związana z oświatą, za ich zaangażowanie, poświęcenie i serce w wychowanie młodych pokoleń. Wszystkim nauczycielom burmistrz życzył cierpliwości, niegasnącego zapału oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, której najlepszym docenieniem jest uznanie i szacunek wychowanków i ich rodziców. W sposób szczególny zwrócił się do emerytów, wyrażając wdzięczność za ich obecność na spotkaniu. Życzył im, aby jak najdłużej spotykali się z pamięcią byłych wychowanków, która dowodzi, że spełnili w ich życiu bardzo ważną rolę.

Na zakończenie wszyscy obchodzący swoje święto otrzymali symboliczne kwiaty. Spotkanie zakończył występ artystyczny śpiewającego akordeonisty Michała Sawickiego i okolicznościowy poczęstunek.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577