Urząd Miejski w Żelechowie
GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2022
17 października 2022

14 października w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy szkół gminnych i przedszkola, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele emeryci oraz zaproszeni goście – przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik i proboszcz żelechowskiej parafii ks. Eugeniusz Filipiuk.

Każdego roku Gminny Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyróżnienia tych, którzy w sposób szczególny w danym roku zasłużyli się dla żelechowskiej oświaty. Nagrody Burmistrza Żelechowa otrzymali:

Krzysztof Ośka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. R. Traugutta w Żelechowie

Ireneusz Biernacki – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stefanowie

Jolanta Mazurek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gen. F. Kleeberga w Woli Żelechowskiej

Halina Kostyra – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Starym Goniwilku

Agnieszka Świtaj – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starym Kębłowie

Marianna Błażejczyk – Dyrektor Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie

Jolanta Moreń – ze Szkoły Podstawowej im. R. Traugutta w Żelechowie,

Leszek Dębek – ze Szkoły Podstawowej im. R. Traugutta w Żelechowie,

Marta Ostałowska – ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stefanowie.

Nagrody dla pracowników szkół i przedszkola za wyróżniającą pracę i osiągnięcia wręczyli również dyrektorzy poszczególnych placówek.

Gospodarz uroczystości, burmistrz Żelechowa, w słowach skierowanych do nauczycieli podkreślił ważną rolę edukacji oraz podziękował wszystkim tym, którzy wykonują swoje obowiązki z nią związane. Wyraził wdzięczność i szacunek wszystkim pracownikom oświaty, za ich codzienną pełną zaangażowania pracę, za poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. Dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro. Dlatego edukacja jest jednym z priorytetów żelechowskiego samorządu, który jako organ prowadzący gminne placówki oświatowe stale podejmuje działania, mające na celu ulepszanie warunków pracy oraz ułatwianie realizacji stawianych przed szkołami zadań.  Burmistrz przedstawił krótką statystykę dotyczącą szkół, podsumował finansowanie gminnej oświaty, pozyskane w ostatnim okresie środki zewnętrzne na zadania związane z oświatą oraz zrealizowane projekty.

W sposób szczególny burmistrz zwrócił się do emerytów, wyrażając wdzięczność za ich obecność na spotkaniu. Życzył im, aby jak najdłużej spotykali się z pamięcią byłych wychowanków, która dowodzi, że spełnili w ich życiu bardzo ważną rolę.

Na zakończenie wszyscy obchodzący swoje święto otrzymali symboliczne kwiaty. Spotkanie zakończył okolicznościowy poczęstunek.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577