Urząd Miejski w Żelechowie
Gminny Dzień Edukacji Narodowej 2023
17 października 2023

12 października  br. odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy szkół gminnych i przedszkola, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele emeryci oraz zaproszeni goście – radna Rady Powiatu Garwolińskiego Urszula Kobielus, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik oraz przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Żelechowie Beata Białach.

Każdego roku Gminny Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyróżnienia tych, którzy w sposób szczególny w danym roku zasłużyli się dla żelechowskiej oświaty. Nagrody Burmistrza Żelechowa otrzymali:

Pani Marianna Błażejczyk- dyrektor Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie

Pani Agnieszka Świtaj- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie

Pani Halina Kostyra- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku

Pani Jolanta Mazurek-  była dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Żelechowskiej

Pan Krzysztof Ośka- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie

Pan Ireneusz Biernacki- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie

Pani Zofia Ostałowska nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie

Pan Leszek Dębek- nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie

Pani Sylwia Kosińska- nauczyciel Szkoły Podstawowej im.  Tadeusza Kościuszki w Stefanowie

Nagrody dla pracowników szkół i przedszkola za wyróżniającą pracę i osiągnięcia wręczyli również dyrektorzy poszczególnych placówek.

Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz w słowach skierowanych do nauczycieli podkreślił ważną rolę edukacji oraz podziękował wszystkim tym, którzy wykonują swoje obowiązki z nią związane. Wyraził wdzięczność i szacunek wszystkim pracownikom oświaty, za ich codzienną pełną zaangażowania pracę, za poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. Dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro. Dlatego edukacja jest jednym z priorytetów żelechowskiego samorządu, który jako organ prowadzący gminne placówki oświatowe stale podejmuje działania, mające na celu ulepszanie warunków pracy oraz ułatwianie realizacji stawianych przed szkołami zadań.  Burmistrz przedstawił krótką statystykę dotyczącą szkół, podsumował finansowanie gminnej oświaty, pozyskane w ostatnim okresie środki zewnętrzne na zadania związane z oświatą oraz zrealizowane projekty.

W sposób szczególny burmistrz zwrócił się do emerytów, wyrażając wdzięczność za ich obecność na spotkaniu. Życzył im, aby jak najdłużej spotykali się z pamięcią byłych wychowanków, która dowodzi, że spełnili w ich życiu bardzo ważną rolę.

Życzenia nauczycielom złożyli także: radna Rady Powiatu Urszula Kobielus, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik oraz przewodnicząca  Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Żelechowie Beata Białach.

Na zakończenie wszyscy obchodzący swoje święto otrzymali symboliczne kwiaty.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577