Urząd Miejski w Żelechowie
Gminny Dzień Sołtysa 2023
14 marca 2023

🌻 11 marca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Dzień ten jest okazją, aby uczcić wszystkich tych, którzy pełnią funkcję sołtysa, wyrazić uznanie za ich pracę, którą wykonują na rzecz społeczności lokalnej.

🌻 Z okazji święta gospodarzy sołectw burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz zaprosił wszystkich sołtysów na uroczyste spotkanie w dniu 14 marca 2023 r. W spotkaniu wzięli udział także senator Maria Koc, poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki, sekretarz gminy Beata Talarek.

🌻 Rozpoczynając spotkanie burmistrz Łukasz Bogusz złożył wszystkim sołtysom gminy Żelechów życzenia wytrwałości i zadowolenia z wypełniania codziennych obowiązków. Podkreślił, że rola sołtysa w swoich miejscowościach jest bezcenna. Podziękował sołtysom za wszelkie starania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców i dostrzeganie lokalnych potrzeb.

🌻 Wdzięczność i słowa uznania za trud i wysiłek codziennej pracy sołtysów na rzecz lokalnej społeczności oraz życzenia realizacji wielu przydatnych mieszkańcom inicjatyw wyrazili także zaproszeni goście – senator Maria Koc, poseł Grzegorz Woźniak i starostwa powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości burmistrz wraz z gośćmi wręczył wszystkim sołtysom okolicznościowe dyplomy oraz upominki.

🌻 W imieniu wszystkich przybyłych sołtysów gminy Żelechów sołtys Gózdka Tadeusz Mucha złożył na ręce burmistrza podziękowanie za dotychczasową, owocną współpracę z samorządem. Podziękował również gościom za przybycie na spotkanie i przekazane życzenia.

🌻 W gminie Żelechów istnieje 18 sołectw. Wśród 18 sołtysów znajduje się 10 mężczyzn i 8 kobiet. Najdłużej, ponad 35 lat funkcję sołtysa pełnią Tadeusz Mucha (Gózdek) oraz Stanisław Kosyra (Władysławów I). Najmłodszym stażem sołtysem jest Kamil Rodak, sołtys sołectwa Zakrzówek. Pięcioro sołtysów jest jednocześnie radnymi Rady Miejskiej w Żelechowie. Do obowiązków sołtysów należy reprezentowanie sołectwa na posiedzeniach rady miejskiej, organizowanie zebrań sołeckich, pobieranie podatków i opłat lokalnych, zgłaszanie bieżących problemów mieszkańców sołectwa do urzędu.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577