Urząd Miejski w Żelechowie
Gminny Dzień Sołtysa 2024
12 marca 2024

11 marca swoje święto obchodzą corocznie polscy sołtysi. Z tej okazji spotkali się również sołtysi z gminy Żelechów, zaproszeni przez burmistrza Żelechowa Łukasza Bogusza. Podczas spotkania burmistrz podkreślił ważną społeczną rolę, jaką pełnią w samorządzie sołtysi, będący gospodarzami i opiekunami poszczególnych sołectw. Wśród wielu obowiązków sołtysów jest reprezentowanie sołectwa na posiedzeniach Rady Miejskiej, organizowanie zebrań sołeckich, pobieranie podatków i opłat lokalnych, zgłaszanie bieżących problemów mieszkańców sołectwa do urzędu. Burmistrz przekazał sołtysom życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satysfakcji z wykonywania powierzonych obowiązków. Słowa uznania za trud i wysiłek codziennej pracy sołtysów na rzecz lokalnej społeczności wyraził także przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wszyscy sołtysi otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz upominki.

W imieniu sołtysów gminy Żelechów sołtys Gózdka Tadeusz Mucha złożył na ręce burmistrza i przewodniczącego podziękowanie za zorganizowane spotkanie oraz za dotychczasową współpracę z samorządem.

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577