Urząd Miejski w Żelechowie
I inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Żelechowie
23 listopada 2018

22 listopada 2018 r. odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach inauguracyjna Sesja ósmej kadencji Rady Miejskiej w Żelechowie, podczas której na Burmistrza Żelechowa zaprzysiężony został Łukasz Bogusz, wybrany przez mieszkańców w wyborach w dniu  21 października b.r. Podczas sesji ślubowanie złożyło 14 Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, wybranych przez mieszkańców do pełnienia swojej funkcji na lata 2018 – 2023.

Na sesji obecni byli: Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski, Radni Rady Powiatu Garwolińskiego Urszula Kobielus, Monika Ochnio, Krzysztof Ośka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie minionej kadencji Jacek Bogusz, ustępująca ze stanowiska Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka, Proboszcz żelechowskiej parafii Ks. Eugeniusz Filipiuk, dyrektorzy szkół gminnych, kierownicy jednostek podległych, Sołtysi z gminy Żelechów, przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Żelechowa. Uroczystą oprawę sesji zapewniła Orkiestra Dęta OSP Żelechów z dyrygentem Stefanem Solarczykiem.

Pierwszą część sesji poprowadziła najstarsza wiekiem Radna Marta Rodak. Sesję rozpoczęło odegranie przez Orkiestrę Hymnu Państwowego. Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie Grzegorz Przeździecki wręczył radnym zaświadczenia o wyborze, po czym radni złożyli uroczyste ślubowanie. W obecnej radzie zasiadają: Beata Białach, Ryszard Bogusz, Justyna Borzęcka, Andrzej Brych, Leszek Dziubak, Eugeniusz Gałązowski, Daniel Kocielnik, Grzegorz Michalik, Maciej Mucha, Jerzy Ośka, Marta Rodak, Władysław Tuszyński, Damian Zatyka, Regina Żywek. W kolejnym punkcie obrad w wyniku przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie wybrano Daniela Kocielnika, który poprowadził dalszą część sesji. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Andrzej Brych oraz Maciej Mucha.

Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył Burmistrzowi Elektowi Łukaszowi Boguszowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Żelechowa, po czym nowo wybrany Burmistrz Żelechowa złożył uroczyste ślubowanie. Z chwilą złożenia ślubowania nastąpiło objęcie przez Łukasza Bogusza obowiązków Burmistrza Żelechowa na lata 2018 – 2023. Po uroczystym zaprzysiężeniu Burmistrz Żelechowa słowa podziękowania przekazał ustępującej Burmistrz Mirosławie Miszkurka. Następnie w słowach skierowanych do zebranych podziękował wszystkim za udział w wyborach oraz zadeklarował, że dołoży wszelkich starań aby dobra współpraca z Radą Miejską gwarantowała ciągły rozwój Gminy.

Po złożeniu nowo zaprzysiężonemu Burmistrzowi licznych gratulacji i życzeń zamknięto obrady pierwszej sesji ósmej kadencji Rady Miejskiej w Żelechowie.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577