Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja Burmistrza Żelechowa dot. realizacji programu „Wspólny Plan”
27 lipca 2021

Burmistrz Żelechowa informuje, że trwają prace projektowe nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar miasta i gminy Żelechów w granicach administracyjnych. Działaniom tym będą towarzyszyć pogłębione konsultacje społeczne, których celem jest włączenie mieszkańców do dyskusji nt. kierunków rozwoju i uwarunkowań przestrzennych Gminy Żelechów.  Aby jak najlepiej przeprowadzić konsultacje społeczne Gmina Żelechów rozpoczęła realizację projektu grantowego „Wspólny Plan”. Dzięki konsultacjom społecznym każdy mieszkaniec Gminy Żelechów może mieć realny wpływ na kierunek rozwoju i  może współdecydować o  otaczającej nas przestrzeni.

W ramach pogłębionych konsultacji  zostały zaplanowane  następujące działania:

cztery spotkania konsultacyjne z mieszkańcami z udziałem urbanisty – który przybliży zagadnienia związane z uwarunkowaniami przestrzennymi gminy.

Spotkania odbędą się:

– Nowy  Goniwilk – w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w strażnicy OSP.

– Stefanów – w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w strażnicy OSP.

– Stary Kębłów – w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w świetlicy.

– Żelechów w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w MGOK.

 

Konsultacje społeczne będą też prowadzone w formie:

– spaceru badawczego, rajdu rowerowego oraz punktu konsultacyjnego, które planowane są na początku września tego roku,

Na wszystkich  spotkaniach  będzie możliwość skorzystania  online z innowacyjnego narzędzia kMAP i złożenia opinii do projektu studium.

W związku z powyższym Burmistrz Żelechowa zaprasza mieszkańców Gminy Żelechów  do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Zachęca również do odwiedzania strony internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, a także do obserwowania profilu Gminy na Facebook’u, będą tam na bieżąco zamieszczane informacje odnośnie konsultacji.  Informacje można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, pok. Nr 11 tel. 25 7541006.

 

Realizacja w ramach projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577