Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja dla mieszkańców Gminy Żelechów
11 września 2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻELECHÓW

Dzielnicowy Gminy Żelechów sierż. szt. Andrzej Mróz informuje, że od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. realizuje zadania określone w „Planie działań priorytetowych” w związku ze zdiagnozowanym zagrożeniem:

Naruszenie ładu i porządku publicznego oraz przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w miejscowości Piastów w rejonie sklepu spożywczego DZIUBUŚ.

Cel do osiągnięcia:

Ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska

Z uwagi na powyższe będą prowadzone następujące działania:

  • w ramach obchodu rejonu kontrola miejsca zagrożonego w wspólnych patrolach dzielnicowych i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie,
  • zadania doraźne dla patroli Policyjnych,
  • współpraca z podmiotami poza policyjnymi,
  • spotkania ze społecznością, młodzieżą

Ważne informacje dla mieszkańców

* spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym to wykroczenie,

* widzisz zagrożenie w Twojej okolicy, reaguj, powiadamiaj swojego dzielnicowego tel 785 860 143

* w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dzwoń pod numery telefonów alarmowych 112 i 997 lub zaznacz miejsce i problem poprzez Internet na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

* korzystaj z aplikacji na telefony komórkowe Moja Komenda (ułatwia kontakt z dzielnicowym).

Pamiętając, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa dziękuję za zrozumienie i stosowanie się do przepisów prawa.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577