Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja dot. odbioru popiołu
7 stycznia 2021

INFORMACJA

ODBIÓR POPIOŁU

Wychodząc naprzeciw prośbom Mieszkańców Gminy Żelechów w sprawie odbioru popiołu, Burmistrz Żelechowa informuje, iż jeden raz w miesiącu tj. w dniach:

                                                                                                    20 STYCZNIA 2021r.

                                                                                                    17 LUTEGO 2021r.

                                                                                                    24 MARCA 2021r.

pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie w GODZINACH od 8.00 do 12.00 będą zbierać popiół od Właścicieli i Użytkowników nieruchomości zamieszkałych (tj. od osób starszych, schorowanych, niemających możliwości samodzielnie lub z pomocą rodziny dostarczyć popiołu na PSZOK zlokalizowany na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Żelechowie).

Wyżej wymienione osoby proszone są o telefoniczne poinformowanie Urzędu o zaistnieniu takiej potrzeby w tygodniu poprzedzającym odbiór na nr tel. (25) 7541006 oraz wystawienie odpadu W DNIU ZBIÓRKI DO GODZ. 8.00 przed posesję.

 

                                                                   Burmistrz Żelechowa

                                                                    /-/ Łukasz Bogusz

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577