Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja dotycząca programu CZYSTE POWIETRZE
21 września 2018

Urząd Miejski w Żelechowie informuje, iż w dniu 19 września 2018 roku został ogłoszony nabór wniosków w ramach programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do
30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

  • Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:

– aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW),

– użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,

– użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

  • W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
  • W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w zakładce Czyste Powietrze (http://wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze).

Wnioski złożyć można za pomocą portalu beneficjenta dostępnego na stronie internetowej https://portal.wfosigw.pl/ .

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577