Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja dotycząca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych w 2022r. z terenu Gminy Żelechów.
26 września 2023

INFORMACJA

            Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469) informuję, że:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów w 2022r. były zagospodarowane   w następujących instalacjach:
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Zakład     Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11,   07-300 Ostrów Mazowiecka – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania   odpadów;
 • MPK PURE HOME Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 45, Ławy, 07-411 Rzekuń – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów;
 • Ostrołęckie TBS Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 07-401 Ostrołęka – Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych;
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów;
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Sokołowska 2, Wola Suchożeberska, 08-125 Suchożebry – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów w 2022r. były zagospodarowane w następujących instalacjach:

 • Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
 • PRO-ECO Zbigniew Suszek, ul. Janiszewska 70, 08-500 Ryki – Kompostownia Ryki.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w 2022r. były składowane na składowiskach w następujących lokalizacjach:

 1. Ostrołęckie TBS Sp. z o.o., ul. Komunalna 8a, 07-401 Ostrołęka;
 2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy;
 3. EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy, ul. Jodłowa 70,   23-200 Kraśnik;
 4. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Sokołowska 2, Wola Suchożeberska, 08-125 Suchożebry;
 5. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Franki,  99-340 Krośniewice;
 6. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie,     ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach, ul. Janiszewska 70, 08-500 Ryki.

4. W 2022 r. Gmina Żelechów osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 35,08 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 0,44 %.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100,00 %.

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wyniósł 9,34 %.

Podmiot odbierający w 2022 r. odpady komunalne na terenie Gminy Żelechów na        podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości tj. EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08‑400 Garwolin osiągnął poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 25,46 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 0,00%.

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wyniósł 13,20 %.

 1. Odpłatnym zbieraniem odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Żelechów zajmują się następujące podmioty:

– EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin;

– PPHU KORNEX Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż.

Pozostałe informacje, które zgodnie z  art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny być udostępnione na stronie internetowej, dostępne są pod linkami:

– podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów (rejestr działalności regulowanej) https://zelechow.pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych/

– punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych https://zelechow.pl/informacja-dotyczaca-zmiany-lokalizacji-pszok-u/

– zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych  http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=20&x=88&n_id=151

Burmistrz Żelechowa

/-/ Łukasz Bogusz

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577