Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi
2 lutego 2022

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) na podstawie oceny jakości wody z dnia 17.01.2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, znak: HK.9027.1.13.2022, wydanej po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody, Burmistrz Żelechowa informuje mieszkańców miasta Gminy Żelechów o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągów publicznych: Żelechów PGR, Żelechów Osiedle ul. Ogrodowa, Goniwilk i Piastów, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie, ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów.

Ocena obszarowa jakości wody

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577