Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja Posterunku Policji w Żelechowie
17 lutego 2021

W związku z zadaniami nałożonymi przez Komendę Główną Policji na dzielnicowych informuje się, że działanie priorytetowe mł. asp. Andrzeja Mróz  dzielnicowego gm. Żelechów w okresie czasu od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. będzie polegało na kontroli porządku publicznego w rejonie sklepu przemysłowo-spożywczego w Starym Goniwilku, celem minimalizacji przypadków spożywania napojów alkoholowych i zakłócania ładu i porządku publicznego przez używanie słów wulgarnych i nieprzyzwoitych w sklepie i jego obrębie przez osoby nietrzeźwe co jest zabronione Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz art 141 kw.

Z uwagi na powyższe policjanci z Posterunku Policji w Żelechowie będą kontrolować wymieniony rejon a w razie ujawnienia w/w wykroczeń będą stanowczo reagować na przypadki łamania prawa i wyciągać konsekwencje prawne w stosunku do sprawców. Będzie obowiązywać zasada „zero tolerancji”, dlatego też prosi się mieszkańców Starego Goniwilka jak też sąsiednich miejscowości o przestrzeganie prawa.

Za zrozumienie i zastosowanie się do przepisów prawa z góry dziękuję.

Z poważaniem

Dzielnicowy gm. Żelechów

mł. asp. Andrzej Mróz

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577