Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja ZGK w Żelechowie
31 lipca 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz decyzją nr WA.RZT.70.198.2021/5 z dnia 06 lipca 2021r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie:

od dnia 31.07.2023r. obowiązują nowe stawki za wodę i ścieki:

a) woda – 2,84 zł brutto/1 m3

b) ścieki – 4,40 zł brutto/1 m3

od dnia 01.08.2023r. obowiązują nowe stawki abonamentowe:

a) od gotowości przesyłu, odczytu i rozliczeń należności wody 1,61 zł brutto/miesiąc

b) od gotowości przesyłu, odczytu i rozliczeń należności ścieków 1,69 zł brutto/miesiąc

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577