Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja ZGK w Żelechowie
25 czerwca 2024

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz decyzją nr W.RZT.70.88.2024/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie:

od dnia 01.07.2024r. obowiązują nowe stawki za wodę i ścieki  dla poszczególnych grup odbiorców:

Grupa I

– gospodarstwa domowe, jedno
i wielorodzinne oraz gospodarstwa rolne

Grupa II
– przedsiębiorstwa, instytucje użyteczności publicznej tj. szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe
Grupa III
– woda na cele ochrony przeciwpożarowej
Woda (stawka brutto) 3,65 zł/m3 3,82 zł/m3 3,86 zł/m3
Ścieki (stawka brutto) 8,10 zł/m3 8,10 zł/m3

od dnia 01.07.2024r. obowiązują nowe stawki abonamentowe od gotowości przesyłu, odczytu i rozliczeń wody oraz gotowości odbioru, odczytu  i rozliczeń należności ścieków dla poszczególnych grup odbiorców:

Grupa I

– gospodarstwa domowe, jedno
i wielorodzinne oraz gospodarstwa rolne

Grupa II
– przedsiębiorstwa, instytucje użyteczności publicznej tj. szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe
Grupa III
– woda na cele ochrony przeciwpożarowej
Abonament woda (stawka brutto) 2,47 zł/m-c 3,29 zł/m-c 5,84 zł/m-c
Abonament ścieki (stawka brutto) 2,67 zł/m-c 2,67 zł/m-c

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152