Urząd Miejski w Żelechowie
Inwestycje czerwiec 2021
24 czerwca 2021

Miesiąc czerwiec to czas, kiedy realizowane są w mieście i gminie Żelechów liczne inwestycje drogowe oraz sanitarne.

  • W dniu 8 czerwca zakończono roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Łomnica i oddano powyższą drogę do użytku. Zakres prac obejmował usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym, na istniejącą nawierzchnię jezdni położono warstwę wyrównującą a następnie ścieralną z betonu asfaltowego. Wykonano odwodnienie w formie obustronnych rowów a pobocza wzmocniono kruszywem łamanym. Dopełnieniem inwestycji było zainstalowanie nowego oznakowania drogowego. Wartość zadania wyniosła 167.089,18 zł. W powyższej kwocie zawierają się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Łomnica w kwocie 21.667,69 zł. Prace wykonywano na odcinku 565,00 m.
  • Trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy Pałacowej w Żelechowie. W ramach ww. zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz chodnik z kostki brukowej. Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji teletechnicznej, następnie zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego. Na wykonanej podbudowie zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwóch warstwach wyrównująca i ścieralna. Po lewej stronie ulicy zostanie wykonany chodnik dla pieszych. Zadanie wykonywane na odcinku 195,00 m. Wartość zadania 267.220,45 zł.
  • Trwa przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w miejscowości Nowy Goniwilk-Piastów. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego jak również zostaną wykonane z kruszywa łamanego pobocza. Renowacji zostaną podane przydrożne rowy. Zadanie realizowane będzie na odcinku 1.383,00 metrów. Wartość zadania wynosi 456.416,52 zł. Na powyższe zadanie Gmina Żelechów pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Gminy Żelechów.
  • Podpisano umowę na przebudowę ul. Kościuszki i Kołłątaja. Na ul. Kościuszki zostanie położona nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na odcinku 165,00 m. – wartość zadania 54.837,46 zł. Prace na ul. Kołłątaja będą polegać na położeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonania chodnika dla pieszych na długości 105,00 m. – wartość zadania 81.269,74 zł.
  • Przygotowano do podpisania umowę na przebudowę drogi w Stefanowie, dofinansowaną w 80% Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wyniesie 315.649,56 zł. Zakres prac będzie obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego na odcinku 627,13 m. Ponadto renowacji przydrożne rowy. Droga zostanie oznakowana znakami drogowymi.
  • Trwają prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej w Żelechowie. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 226.799,00 zł, przy całkowitym koszcie zadania 472.193,45 zł. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 743 mb oraz przyłącza do 18 posesji na terenie miejscowości Żelechów przy ul. Długiej (w kierunku wschodnim). Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577