Urząd Miejski w Żelechowie
Inwestycje grudzień 2020 r.
23 grudnia 2020

Wraz ze zbliżającym się końcem roku finalizowane są inwestycje gminne zaplanowane do realizacji na 2020 r.

W dniu 21 grudnia dokonano odbioru robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 131412W. W ramach zadania wykonano prace w miejscowości Sokolniki na długości 482 m o wartości 173.989,47 zł oraz w miejscowości Stefanów na długości 338 m o wartości 110.045,09 zł. Prace budowlane obejmowały wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym a następnie wykonanie nawierzchni asfaltowej. Dokonano również karczowania zakrzaczeń i odmulenia istniejących rowów i wykonania poboczy z kruszywa drogowego.

Tego samego dnia dokonano odbioru zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131441W w Stefanowie. Zadanie obejmowało wykonanie trzech nowych stanowisk słupowych oraz odcinka sieci elektroenergetycznej na długości 420 m. Na słupach zainstalowano osiem opraw oświetleniowych typu LED. Wartość wykonanych robót 23.886,60 zł. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Stefanów.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577