Urząd Miejski w Żelechowie
Jubileusz 105 lecia istnienia OSP w Piastowie
16 października 2018

W dniu 14 października Jubileusz 105 lat istnienia jednostki obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie. Jubileusz była okazją do uroczystego przekazania nowego sztandaru, ufundowanego przez druhów z OSP Piastów.

Dowódcą uroczystości był druh Jan Dziubak, który podczas rozpoczęcia uroczystości złożył meldunek o gotowości pododdziałów Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie druhowi Waldemarowi Sabakowi.

Jubileusz rozpoczęła Msza św. polowa, sprawowana przez ks. Gabriela Mazurka w asyście ks. Prałata Kazimierza Stańczuka. Po mszy św. Ks. Gabriel Mazurek poświęcił nowy sztandar, ufundowany przez druhów z OSP Piastów oraz kapliczkę św. Floriana, wykonaną przez Pana Józefa Flaka. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Dęta OSP Żelechów.

Rozpoczynając dalszą część Jubileuszu Anna Zegadło odczytała krótki rys historyczny świętującej jubileuszu jednostki. Następnie zgodnie ze strażackim ceremoniałem pożegnano stary, wysłużony sztandar, który przez 55 lat skupiał strażacką brać z Piastowa. Nowy sztandar na ręce Prezes OSP w Piastowie – druhny Reginy Żywek przekazał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie druh Waldemar Sabak. Prezes OSP przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu, który po złożeniu przysięgi dokonał prezentacji sztandaru.

Jubileusz był okazją, aby wyróżnić medalami i odznakami resortowymi zasłużonych członków OSP w Piastowie. Złotymi Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano druhnę Reginę Żywek, druha Jerzego Zegadło i druha Mirosława Wesołowskiego. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie Grzegorz Witek, Adrian Leszko, Damian Żywek, Dawid Więckowski i Jarosław Głowacki. Odznakę „Za wysługę lat” Mieczysław Paziewski (70 lat), Jan Wawer (60 lat), Marek Miszkurka, Krzysztof Machalewski, Adam Żywek (50 lat), Zbigniew Witek, Sławomir Szewczyk, Marek Kocielnik (45 lat), Jerzy Zegadło (40 lat), Grzegorz Witek (35 lat), Piotr Gugała, Adam Soszka, Piotr Walo, Mariusz Sowiński, Dariusz Zegadło, Piotr Miszkurka, Tomasz Zegadło, Piotr Żywek (20 lat), Mirosław Wesołowski, Regina Żywek, Andrzej Kowalczyk, Kamil Mroczek (15 lat), Sylwester Sowiński, Łukasz Leszko, Jarosław Głowacki, Damian Żywek, Adrian Leszko, Łukasz Wojda, Jarosław Żak (10 lat), Marcin Mroczek, Przemysław Wojda (5 lat). Medale i odznaki wręczyli wyróżnionym Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie druh Waldemar Sabak, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Żelechowie druhna Mirosława Miszkurka oraz Komendant Gminny OSP druh Łukasz Bogusz.

Po uroczystej dekoracji odznaczonych głos zabrała Burmistrz Żelechowa, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie Mirosława Miszkurka. W swoim przemówieniu podkreśliła, że pod świętowanym jubileuszem ukryte są osoby, ich nazwiska, o których powinniśmy pamiętać. Pogratulowała jednostce 105 lat działalności jednostki OSP w Piastowie oraz podziękowała za gotowość druhów, ich zaangażowanie i udział w zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Słowa uznania oraz życzenia wielu kolejnych lat pomyślnej służby skierowali do strażaków z Piastowa przybyli na uroczystość goście – Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Poseł na Sejm RP minionych kadencji Stanisława Prządka, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski, asystent Wicemarszałek Senatu Marii Koc Michał Jaworski, Sekretarz Powiatu Garwolińskiego Jerzy Piesio, Komendant PSP w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie druh Waldemar Sabak wraz z członkiem Zarządu druhem Wiesławem Gąską. Oprócz gratulacji dla długoletniej działalności jednostki przybyli goście przekazali pamiątkowe grawerki, dyplomy i wyróżnienia. Kończąc uroczystość Prezes OSP w Piastowie druhna Regina Żywek w imieniu organizatorów Jubileuszu podziękowała wszystkim, którzy przybyli by wspólnie świętować jej 105 urodziny, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej zorganizowania i uroczystego przebiegu.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy chętni mogli dokonać wpisu w Księdze pamiątkowej OSP w Piastowie. W podziękowaniu za udział w Jubileuszu OSP w Piastowie wręczyła przybyłym gościom pamiątkowe kubki z wizerunkiem nowego sztandaru.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577