Urząd Miejski w Żelechowie
Jubileusz 110 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku
8 lipca 2024

Jubileuszowe obchody 7 lipca rozpoczęła msza św. w kościele filialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika sprawowana przez ks. Prałata Eugeniusza Filipiuka, proboszcza miejscowej parafii w intencji druhów strażaków, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Zakrzówka i Kotłówki. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Żelechowie pod batutą kapelmistrza Stefana Solarczyka, a w oprawę liturgiczną włączyli się mieszkańcy świętujących miejscowości.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu pod remizą strażacką OSP w Zakrzówku, gdzie dowódca uroczystości druh Jan Dziubak złożył meldunek o gotowości do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Garwolinie druhowi Waldemarowi Sabakowi. Następnie poczet flagowy dokonał uroczystego podniesienia na maszt flagi państwowej a orkiestra odegrała hymn państwowy.

Gospodarzami uroczystości był Zarząd OSP w Zakrzówku z prezesem Mirosławem Lechem na czele oraz burmistrz Żelechowa – Krystyna Wieczorkiewicz. Uroczystość poprowadzili Marianna Błażejczyk i druh Ireneusz Biernacki, którzy w imieniu organizatorów powitali przybyłych na uroczystość gości – Grzegorza Woźniaka posła na Sejm RP, Iwonę Kurowską starostę Powiatu Garwolińskiego, Marcina Kobusa radnego Rady Powiatu Garwolińskiego reprezentującego Marszałka Województwa Adama Struzika, Grzegorza Szymczaka radnego Rady Powiatu Garwolińskiego, mł. bryg. Tomasza Biernackiego komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie, Waldemara Sabaka prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie, ks. prałata Eugeniusza Filipiuka proboszcza Parafii Żelechów, Michała Bogusza przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie wraz z radnymi, asp. szt. Karola Cieślaka kierownika Posterunku Policji w Żelechowie, Łukasza Bogusza prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jacka Bogusza wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jana Dziubaka komendanta gminnego OSP, kierowników urzędu miejskiego w Żelechowie i jednostek podległych, poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z terenu gminy i gmin ościennych, druhny i druhów oraz mieszkańców Kotłówki i Zakrzówka.

Następnie zgromadzeni na uroczystości wysłuchali krótkiego podsumowania najważniejszych informacji z historii szanownej jubilatki.

Jubileuszowa uroczystość była okazją, aby odznaczyć najbardziej zasłużonych druhów OSP za ich szczególny wkład w kształtowanie jednostki, pracę na rzecz lokalnej społeczności i długoletnią służbę w szeregach OSP.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego w uznaniu zasług poniesionych na rzecz ochrony przeciwpożarowej nadało Srebrne Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa”, które otrzymali druhowie: Czesław Lechnio, Wiesław Kaliński, Leszek Koryś, Mirosław Lech, Mieczysław Majek, Grzegorz Michalik, Jerzy Rodak, Jerzy Stępnicki, Andrzej Sztelmach.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Garwolinie doceniając wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżniło odznaką „Strażak Wzorowy” druha Konrada Kowalskiego.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żelechowie odznaczeniami „Za Wysługę Lat” uhonorowało druhów:

„Za wysługę 50 lat” – Czesława Lechnio,

„Za wysługę 40 lat” – Jerzego Stępnickiego,

„Za wysługę 35 lat” – Mieczysława Majka, Wiesława Kalińskiego, Leszka Korysia, Andrzeja Sztelmacha i Grzegorza Michalika,

Za wysługę 25 lat” – Jerzego Rodaka i Mirosława Lecha,

„Za wysługę 10 lat” – Konrada Kowalskiego,

„Za wysługę 5 lat” – Kamila Rodaka i Cezarego Sztelmacha.

Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Przedstawiciele jubileuszowej jednostki usłyszeli wiele słów uznania za wieloletnią działalność, otrzymali grawerki upamiętniające jubileusz jednostki oraz sprzęt, który będzie wykorzystywany w działalności jednostki.

Szczególne emocje wzbudziło wręczenie Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” – okolicznościowego wyróżnienia nadawanego osobom i instytucjom, które całokształtem działalności i realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Przedstawiciel marszałka województwa Marcin Kobus, przekazując odznaczenie, podkreślił wieloletni wkład członków jubileuszowej jednostki w zapewnianie bezpieczeństwa i pomocy mieszkańcom oraz kultywowanie strażackiej tradycji. Pamiątkowymi dyplomami marszałka zostali także wyróżnieni zasłużeni członkowie jednostki – Iwona Wróbel, Wiesław Kaliński, Leszek Koryś, Konrad Kowalski, Mieczysław Majek, Grzegorz Michalik, Mirosław Lech, Jerzy Rodak, Kamil Rodak, Jerzy Stępnicki, Andrzej Sztelmach, Cezary Sztelmach.

Na zakończenie uroczystości organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie, życzenia i miłe słowa kierowane pod adresem jednostki, po czym odbyła się defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów strażackich.

Jubileusz jednostki był także okazją, aby w podziękowaniu za codzienne angażowanie się w jej działalność podziękować wszystkim mieszkańcom Kotłówki i Zakrzówka. Dla wszystkich obecnych zorganizowano rodzinny piknik, podczas którego nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych – dmuchańców, malowania twarzy przez członków parafialnego oddziału CARITAS oraz poczęstunku przygotowanego przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kotłówce i Zakrzówku. Muzyką na żywo spotkanie umilił Ryszard Bichta.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152