Urząd Miejski w Żelechowie
Jubileusz 110-lecia OSP w Piastowie
14 sierpnia 2023

W dniu 13 sierpnia 2023 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 110-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.

Jubileuszowe obchody rozpoczęła msza św. w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Piastowie sprawowana przez ks. Prałata Eugeniusza Filipiuka, proboszcza miejscowej parafii w intencji druhów strażaków, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Piastowa. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Garwolinie pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Miętusa, a w oprawę liturgiczną włączyli się przedstawiciele OSP Piastów.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu pod remizą strażacką OSP w Piastowie. Po wprowadzeniu na plac pocztów sztandarowych oraz uformowaniu pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych dowódca uroczystości druh Jan Dziubak złożył meldunek o gotowości do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Garwolinie druhowi Waldemarowi Sabakowi. Następnie poczet flagowy dokonał uroczystego podniesienia na maszt flagi państwowej a orkiestra odegrała hymn państwowy.

Prowadzącymi uroczystość byli Elżbieta Wojda oraz dh Mirosław Wesołowski. W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, druhen i druhów tej jednostki zgromadzonych na uroczystości powitał prezes druh Daniel Bryzek. Wśród gości znaleźli się: Grzegorz Woźniak – poseł na Sejm RP, Mirosław Walicki – starosta Powiatu Garwolińskiego, Krzysztof Ośka – członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Urszula Kobielus – radna Rady Powiatu Garwolińskiego, mł. bryg. Tomasz Biernacki – zastępca komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie, Waldemar Sabak – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie, ks. prałat Eugeniusz Filipiuk – proboszcz Parafii Żelechów, Łukasz Bogusz – burmistrz Żelechowa, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jacek Bogusz – wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jan Dziubak – komendant gminny OSP, Daniel Kocielnik – przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie wraz z radnymi, kierownicy urzędu miejskiego w Żelechowie i jednostek podległych. W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe i delegacje jednostek z terenu gminy.

Jubileuszowa uroczystość była okazją, aby odznaczyć najbardziej zasłużonych druhów OSP w Piastowie za ich szczególny wkład w kształtowanie jednostki, pracę na rzecz lokalnej społeczności i długoletnią służbę w szeregach OSP.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego w uznaniu zasług poniesionych na rzecz ochrony przeciwpożarowej nadało Brązowe Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” druhom: Danielowi Bryzkowi, Łukaszowi Leszko, Sylwestrowi Sowińskiemu i Jarosławowi Żakowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Garwolinie doceniając wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżniło odznaką „Strażak Wzorowy” druhów: Michała Maksymiliana Bogusza i Krzysztofa Gradusa.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żelechowie odznaczeniami „Za Wysługę Lat” uhonorowano druhów:

„Za wysługę 75 lat” Mieczysława Paziewskiego,

„Za wysługę 65 lat” Jana Zdzisława Wawra,

„Za wysługę 55 lat” Marka Miszkurkę, Krzysztofa Ryszarda Machalewskiego, Adama Żywka,

„Za wysługę 45 lat” Jerzego Zegadło,

„Za wysługę 40 lat” Grzegorza Witka,

„Za wysługę 25 lat” Piotra Gugałę, Adama Soszkę, Piotra Walo, Piotra Miszkurkę, Tomasza Zegadło,

„Za wysługę 20 lat” Mirosława Wesołowskiego, Andrzeja Kowalczyka, Kamila Mroczka, Jarosława Żaka,

„Za wysługę 10 lat” Dawida Więckowskiego.

Wyróżnienia otrzymali także członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Piastowie. Brązową odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczono druhów: Sebastiana Dudzika, Cezarego Gugałę, Daniela Gugałę, Bartosza Konopkę, Szymona Konopkę, Cezarego Kowalczyka, Wojciecha Piórczyńskiego, Bartosza Tratkiewicza, Marcina Tratkiewicza, Krzysztofa Walo, Bartosza Żaka i Wojciecha Żaka.

Z racji 110-ciu lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie przygotowane zostały Medale Jubileuszowe za zasługi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.

Medalem Jubileuszowym odznaczeni zostali druhowie honorowi: Mieczysław Paziewski, Zdzisław Wawer, Krzysztof Ryszard Machalewski i Marek Miszkurka.

Medalem Jubileuszowym odznaczone zostały również osoby wspierające Ochotniczą Straż Pożarną w Piastowie: Grzegorz Woźniak – poseł na Sejm RP, Mirosław Walicki – starosta Powiatu Garwolińskiego, Waldemar Sabak – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie, Łukasz Bogusz – burmistrz Żelechowa, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jan Dziubak – komendant gminny OSP oraz Eleonora i Stanisław Kowalczyk, Joanna Miszkurka i Elżbieta Wojda oraz czynni członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.

Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Przedstawiciele jubileuszowej jednostki usłyszeli wiele słów uznania za wieloletnią działalność, otrzymali grawerki upamiętniające jubileusz jednostki oraz sprzęt, który będzie wykorzystywany do pracy w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców Piastowa i okolicy. Organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie, za życzenia, miłe słowa kierowane pod adresem jednostki, jej zarządu i strażaków.

Na zakończenie jubileuszowego apelu odbyła się defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów strażackich.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577