Urząd Miejski w Żelechowie
Jubileusz 65-lecia OSP Stefanów
27 czerwca 2023

W dniu 25 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 65-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie. Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni druhowie jubileuszowej jednostki otrzymali odznaczenia, a najmłodsi druhowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar stając się pełnoprawnymi członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Jubileuszowe obchody rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żelechów i okolicznych gmin, który poprowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie pod batutą druha Stefana Solarczyka. Tuż za orkiestrą maszerował poczet sztandarowy jubilatki – Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie. Następnie dowódca uroczystości druh Jan Dziubak złoży meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żelechowie, druhowi Łukaszowi Boguszowi, po czym poczet flagowy dokonał uroczystego podniesienia na maszt flagi państwowej a orkiestra odegrała hymn państwowy.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta polowa, sprawowana przez Ks. Prałata Eugeniusza Filipiuka, proboszcza miejscowej parafii w intencji druhów strażaków, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Stefanowa. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Żelechowie, a w oprawę liturgiczną włączyli się przedstawiciele OSP Stefanów.

Zgromadzonych na uroczystości powitał w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie, druhen i druhów tej jednostki prezes druh Jan Pietryka. Wśród gości znaleźli się: Iwona Kurowska i Grzegorz Woźniak – posłowie na Sejm RP, Michał Jaworski – przedstawiciel senator Marii Koc, Joanna Bala – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Ośka – członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Urszula Kobielus – radna Rady Powiatu Garwolińskiego, st. kpt. Sebastian Świąder – przedstawiciel komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie, Jerzy Jaroń – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie, ks. prałat Eugeniusz Filipiuk – proboszcz Parafii Żelechów, Łukasz Bogusz – burmistrz Żelechowa, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jacek Bogusz – wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jan Dziubak – komendant gminny OSP, Daniel Kocielnik – przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie wraz z radnymi, kierownicy urzędu miejskiego w Żelechowie i jednostek podległych. W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe i delegacje jednostek z terenu gminy oraz gmin ościennych.

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie przybliżył zgromadzonym sekretarz jednostki druh Daniel Kocielnik, zapoznając zebranych z 65-letnią działalnością straży – od czasów powstania po działania podejmowane aktualnie. Podkreślono, że „druhowie z jednostki OSP aktywnie działają i sukcesywnie starają się unowocześniać strażnicę i pozyskiwać nowoczesny sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę niezbędną do prowadzenia akcji ratowniczych biorąc czynny udział w wszelkiego rodzaju kursach i szkoleniach. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Miejskiego w Żelechowie jak również takich instytucji jak FSUSR KRUS, WFOŚ, Urzędu Marszałkowskiego jednostka pozyskała w ostatnich latach sprzęt niezbędny druhom do udzielania skutecznej pomocy okolicznym mieszkańcom w zwalczaniu różnego rodzaju zagrożeń czy to w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, wypadków czy innych klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych”.

Jubileuszowa uroczystość była okazją, aby odznaczyć najbardziej zasłużonych druhów OSP w Stefanowie za ich szczególny wkład w kształtowanie jednostki, pracę na rzecz lokalnej społeczności i długoletnią służbę w szeregach OSP.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego w uznaniu zasług poniesionych rzecz ochrony przeciwpożarowej nadało Złote Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” druhom: Janowi Pietryka i Ireneuszowi Wryk.

Srebrnymi Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Janusza Paziewskiego, Daniela Kocielnika, Jarosława Sergiel, Łukasza Pietrykę, Stanisława Czopka, Krzysztofa Paziewskiego oraz Tadeusza Kocielnika.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Garwolinie doceniając wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżniło odznaką „Strażak Wzorowy” druhów: Huberta Sergiel oraz Zenona Ośko.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żelechowie nadało odznaczenia „Za Wysługę Lat” druhom: „Za wysługę 35 lat” Januszowi Paziewskiemu i Krzysztofowi Paziewskiemu, „Za wysługę 30 lat” Jarosławowi Sergiel i Ireneuszowi Wryk, „Za wysługę 25 lat” Danielowi Kocielnikowi, Danielowi Pietryka, Łukaszowi Pietryka, Erykowi Paprota i Jarosławowi Stefanowskiemu, „Za wysługę 10 lat” Joannie Pietryka.

Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Złożone przed sztandarem jednostki ślubowanie to wyraz ich zaangażowania w funkcjonowanie jednostki i chęci bezinteresownej służby na rzecz lokalnej społeczności w myśl strażackiej zasady „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. W szeregi pełnoprawnych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie od dnia 25 czerwca 2023 r zostało przyjętych 14 nowych druhen i druhów, którzy złożyli z tej okazji uroczyste ślubowanie „ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, – ofiarną pracą – w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przyczyniać się do ochrony życia – zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne. Przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP, – pogłębiać wiedzę, – doskonalić umiejętności, – postępować uczciwie, – wykonywać sumiennie polecenia przełożonych – i być wzorem – w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej”. Nowoprzyjęci do jednostki młodzi sympatycy straży, a zarazem jej aktywni działacze otrzymali oficjalne legitymacje członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Przedstawiciele jubileuszowej jednostki usłyszeli wiele słów uznania za wieloletnią działalność, otrzymali grawerki upamiętniające jubileusz jednostki oraz sprzęt, który będzie wykorzystywany do pracy w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców Stefanowa i okolicy. Organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie, za życzenia, miłe słowa kierowane pod adresem jednostki, jej zarządu i strażaków.

Na zakończenie jubileuszowego apelu odbyła się defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów strażackich oraz parada samochodów pożarniczych.

Strażacki jubileusz był także okazją do integracji mieszkańców Stefanowa i okolic. Dla uczestników przygotowano rodzinny piknik zapewniając wiele atrakcji. Druhowie z OSP Stefanów przedstawili pokaz ratownictwa oraz zapewnili możliwość obejrzenia samochodów strażackich. Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z darmowych dmuchańców i animacji dla dzieci. OSP przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Stefanowie zapewniło bogato zaopatrzony bufet, a zespół COVERS zaprosił wszystkich na zabawę taneczną.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577