Urząd Miejski w Żelechowie
Jubileusz 70-lecia OSP w Woli Żelechowskiej
17 lipca 2023

W dniu 16 lipca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Żelechowskiej obchodziła jubileusz 70-lecia działalności.

Jubileuszowe obchody rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żelechów i okolicznych gmin, który poprowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie pod batutą druha Stefana Solarczyka. Następnie dowódca uroczystości druh Jan Dziubak złoży meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu wiceprezesowi Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druhowi Jerzemu Jaroniowi, po czym poczet flagowy dokonał uroczystego podniesienia na maszt flagi państwowej a orkiestra odegrała hymn państwowy.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta polowa, sprawowana przez ks. prałata Eugeniusza Filipiuka, proboszcza miejscowej parafii oraz ks. Leszka Dąbrowskiego, kapelana strażaków powiatu garwolińskiego w intencji druhów strażaków, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Woli Żelechowskiej. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Żelechowie, a w oprawę liturgiczną włączyli się przedstawiciele jubileuszowej jednostki.

Po zakończeniu mszy świętej prowadzący jubileuszową uroczystość – druhna Aleksandra Rodak i druh Konrad Pyra w imieniu Zarządu i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żelechowskiej powitali przybyłych na uroczystość gości. Wśród gości znaleźli się: Iwona Kurowska i Grzegorz Woźniak – posłowie na Sejm RP, Michał Jaworski – przedstawiciel senator Marii Koc, Joanna Bala – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radosław Strzeliński – przedstawiciel członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej, Krzysztof Ośka – członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Urszula Kobielus – radna Rady Powiatu Garwolińskiego, Łukasz Grzyb – przedstawiciel komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie, Jerzy Jaroń – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie, dh Dariusz Sadkowski, ks. Leszek Dąbrowski – kapelan strażaków powiatu garwolińskiego, ks. prałat Eugeniusz Filipiuk – proboszcz Parafii Żelechów, Łukasz Bogusz – burmistrz Żelechowa, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jacek Bogusz – wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Żelechowie, Jan Dziubak – komendant gminny OSP, Daniel Kocielnik – przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie wraz z radnymi, kierownicy Urzędu Miejskiego w Żelechowie i jednostek podległych. W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe i delegacje jednostek z terenu gminy oraz gmin ościennych.

Następnie prowadzący przybliżyli rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żelechowskiej, zapoznając zebranych z 70-letnią działalnością straży.

Jubileuszowa uroczystość była okazją, aby odznaczyć najbardziej zasłużonych druhów OSP w Woli Żelechowskiej za ich szczególny wkład w kształtowanie jednostki, pracę na rzecz lokalnej społeczności i długoletnią służbę w szeregach OSP.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego w uznaniu zasług poniesionych rzecz ochrony przeciwpożarowej nadało Złote Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” druhom: Grzegorzowi Chmielewskiemu oraz Tomaszowi Bednarskiemu.

Srebrnymi Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Łukasza Kaczmarczyka, Bogdana Dziubaka, Dariusza Kosyrę, Adriana Osicę.

Brązowe Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Leszek Dziubak, Michał Celej, Norbert Zatyka, Przemysław Rudnicki.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Garwolinie doceniając wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżniło odznaką „Strażak Wzorowy” druhów: Aleksandrę Rodak, Konrada Pyrę, Alberta Ornata, Artura Dziubaka.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żelechowie nadało odznaczenia „Za Wysługę Lat”. Odznaczenia otrzymali następujący druhowie:

„Za wysługę 60 lat” Stanisław Dziubak, Janusz Dziubak,

„Za wysługę 55 lat” Tadeusz Dziubak, Włodzimierz Zatyka, Sławomir Miszkurka, Jan Płocki,

„Za wysługę 45 lat” Waldemar Dziubak,

„Za wysługę 40 lat” Stanisław Szczeblewski,

„Za wysługę 35 lat” Grzegorz Dziubak, Zbigniew Błażejczyk, Dariusz Kosyra,

„Za wysługę 30 lat” Andrzej Król,

„Za wysługę 25 lat” Krzysztof Leng, Adrian Osica, Łukasz Kaczmarczyk, Bogdan Dziubak, Grzegorz Rodak, Grzegorz Chmielewski, Dawid Leng,

„Za wysługę 20 lat” Norbert Zatyka, Przemysław Rudnicki, Kamil Jączyk, Piotr Cmiel,

„Za wysługę 10 lat” Damian Kaczmarczyk, Artur Dziubak.

Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Przedstawiciele jubileuszowej jednostki usłyszeli wiele słów uznania za wieloletnią działalność, otrzymali grawerki upamiętniające jubileusz jednostki oraz sprzęt, który będzie wykorzystywany do pracy w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców Woli Żelechowskiej i okolicy. Organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie, za życzenia, miłe słowa kierowane pod adresem jednostki, jej zarządu i strażaków. Przybyli na uroczystość goście otrzymali z rąk organizatorów jubileuszu pamiątkowe strażackie statuetki.

Jubileusz uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kleeberga w Woli Żelechowskiej.

Na zakończenie jubileuszowego ceremoniału odbyła się defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów strażackich oraz parada samochodów pożarniczych. W defiladzie uczestniczył również wóz bojowy z 1959 r.

Jubileuszowa uroczystość była także okazją do integracji mieszkańców Woli Żelechowskiej i okolic. Dla wszystkich uczestników przygotowano bezpłatną grochówkę. Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z darmowych dmuchańców. Na scenie wystąpił raper AA-leksander z przyjaciółmi. Na uroczystość przybyli także motocykliści z MOTOSWAN Żelechów. Druhowie z Woli Żelechowskiej przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kębłowie zapewniło bogato zaopatrzony bufet, a zespół DanceBand zaprosił wszystkich na zabawę taneczną.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577