Urząd Miejski w Żelechowie
Kamil Rodak nowym sołtysem sołectwa Zakrzówek
26 kwietnia 2022

W niedziele 24 kwietnia 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Zakrzówku odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Zakrzówek. Lokalna społeczność wybierała Sołtysa w wyborach uzupełniających w związku ze śmiercią dotychczasowego sołtysa. Obecny na zebraniu burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz przywołał pamięć o dotychczasowym sołtysie, Czesławie Janaszku, który dzięki zaangażowaniu w sprawy sołectwa i zaufaniu mieszkańców pełnił funkcje sołtysa Zakrzówka nieprzerwanie przez 48 lat.

W zebraniu wzięło udział 36 mieszkańców. Jednogłośną wolą mieszkańców w wyniku tajnego głosowania nowym sołtysem Zakrzówka z ilością 36 głosów popierających kandydata na sołtysa wybrany został Kamil Rodak.

Burmistrz Żelechowa na zakończenie zebrania życzył nowo wybranemu sołtysowi owocnej, skutecznej i satysfakcjonującej pracy społecznej na rzecz mieszkańców sołectwa Zakrzówek.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577