Urząd Miejski w Żelechowie
KGW w Kębłowie finalistą Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
24 maja 2021
Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Kębłowie zostało zakwalifikowane do finału Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs został zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę i został objęty Jej Honorowym Patronatem.
W dniu 19 maja br. odbyły się obrady Komisji Konkursowej pod przewodnictwem dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej, Doradcy Prezydenta RP.
Decyzją Komisji do finału Konkursu zostało zakwalifikowanych 16 Kół reprezentujących każde z 16 województw. Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Kębłowie zostało zwycięzcą województwa mazowieckiego.
Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:
• działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
• kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
• przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.
Ocenie konkursowej podlegała działalność Koła w okresie ostatnich 2 lat oraz krótki amatorski materiał audiowizualny przygotowany i nagrany przez Koło, za pomocą którego przedstawiona została działalność Koła – najważniejsze informacje o Kole, przedstawienie głównego profilu działalności oraz informacje o realizowanych inicjatywach.
Finał Konkursu, którego tematem przewodnim będą regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne, odbędzie się 19 czerwca br. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. To wyjątkowe wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie Polakom aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie głównych nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy!

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577