Urząd Miejski w Żelechowie
KGW w Starym Kębłowie w 12. Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych
25 stycznia 2022

22 stycznia b.r. Grupa Śpiewacza „Kębłów”, w skład której wchodzą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kębłowie wzięła udział w 12. Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych.

Organizatorem wydarzenia, które odbyło się w Sali widowiskowej Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej było Stowarzyszenie „Nasz Piast”. Honorowy patronat nad przeglądam objęli – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

W przeglądzie wzięło udział ponad 40 amatorskich zespołów i kapel regionalnych. Głównym celem przeglądu jest ochrona dziedzictwa narodowego, przekazanie przyszłym pokoleniom wiedzy o kulturze tradycyjnej, będącej podstawą tożsamości kulturowej oraz świadomości odrębności regionalnej i narodowej. Wartością jest też inspirowanie tradycji corocznych spotkań amatorskich zespołów kolędniczych oraz włączanie tych treści do bieżącej działalności kulturalnej różnych środowisk.

Gratulujemy członkiniom KGW ze Starego Kębłowa aktywnej działalności i udanego występu podczas przeglądu.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577