Urząd Miejski w Żelechowie
Kolejne środki z budżetu Województwa Mazowieckiego zasilają budżet Gminy Żelechów
12 lipca 2023

W dniu dzisiejszym Parysowie burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Beaty Kosyra podpisał trzy umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i odebrał symboliczne czeki. Ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisały członkinie zarządu Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

W ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w wysokości 144 583,93 zł na zadanie pn. „Poprawa dostępności do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie dla osób z niepełnosprawnością”. Wartość zadania 180 729,91 zł. W ramach zadania zostanie wykonany remont schodów z pochylnią dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla klimatu 2023” Gmina Żelechów otrzymała dotację w wysokości 200 000,00 zł na zadanie pn. „Wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie”. Wartość zadania wynosi 295 121,28 zł. Przedmiotem zadania jest modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie polegająca na wymianie 151 opraw.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w wysokości 297 850,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej”. Wartość zadania wynosi 709 907,40 zł. W ramach zadania powstanie boisko o wymiarach 24,00 m x 44,00 m. Nawierzchnia boiska wykonana zostanie z poliuretanu, boisko otoczone zostanie piłkochwytami. Boisko zostanie wyposażone w bramki, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki.

Podczas spotkania umowę na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Żelechów na kwotę 84 889,60 zł w ramach programu „Mazowsze dla melioracji” podpisali również przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej w Żelechowie Halina Ochnio oraz Witold Prządka.

Dziękujemy za kolejne środki umożliwiające realizację zadań służących poprawie życia mieszkańców miasta i gminy Żelechów.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152