Urząd Miejski w Żelechowie
Komputery z Programu „Zdalna Szkoła Plus”
15 października 2020

Gmina Żelechów zakupiła 51 szt. laptopów z przeznaczeniem do wykorzystania w nauczaniu w trybie nauki zdalnej. Komputery zostały sfinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez Gminę Żelechów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – „Zdalna Szkoła Plus”.
Komputery zostały przekazane do szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Żelechów: Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku: 8 szt., Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie: 8 szt., Szkoła Podstawowa w Stefanowie: 8 szt., Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej: 8 szt., Szkoła Podstawowa w Żelechowie: 19 szt.
Komputery docelowo zostaną przekazane dzieciom z rodzin „3+” w celu umożliwienia nauki zdalnej. Koszt zakupu sprzętu komputerowego wyniósł 104 570,91zł.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577