Urząd Miejski w Żelechowie
Konkurs o Żołnierzach Wyklętych rozstrzygnięty
3 marca 2021
Znamy już laureatów konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie pod patronatem Burmistrza Żelechowa. Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy o żołnierzach polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, kształtowanie świadomości narodowej uczniów, wspieranie postaw patriotycznych, kultywowanie pamięci o ofiarach sowieckich represji, zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Żelechów. Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie jednej prezentacji multimedialnej lub jednego filmu o Żołnierzach Wyklętych. Praca mogła przedstawiać wybrane postacie oraz wydarzenia związane z polskim powojennym podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym. Oceny prac dokonała powołana przez organizatora komisja konkursowa. Prace były oceniane według następujących kryteriów: zgodność treści z prawdą historyczną, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni, opisanie kontekstu historycznego, oryginalność ujęcia tematu, estetyka pracy, jakość techniczna. Wyniki konkursu: Kl. VII-VIII szkół podstawowych I. Dominika Michalik – kl. VII b SP w Żelechowie II. Marcelina Dziubak – kl. VII SP w Woli Żelechowskiej III. Natalia Lakowska – kl. VII SP w Starym Goniwilku Szkoły ponadpodstawowe I. Agata Grzyb – kl. II b LO w Żelechowie – nagroda główna: TABLET II. Katarzyna Siudak – kl. IV ZSP w Żelechowie III. ex aequo: Wiktor Mikusek – kl. II a LO w Żelechowie, Paulina Grzyb – kl. I a LO w Żelechowie Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. O terminie wręczenia dyplomów i nagród laureaci zostaną powiadomieni.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577