Urząd Miejski w Żelechowie
Konkurs „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”
11 lutego 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie zaprasza uczniów kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Żelechów do udziału w konkursie „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Żelechowa.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o żołnierzach polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, kształtowanie świadomości narodowej uczniów, wspieranie postaw patriotycznych, kultywowanie pamięci o ofiarach sowieckich represji, zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej prezentacji multimedialnej (zawierającej nie więcej niż 30 slajdów) lub jednego filmu (trwającego do 5 minut) dotyczących tematyki Żołnierzy Wyklętych. Praca może przedstawiać wybrane postacie oraz wydarzenia związane z polskim powojennym podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym. Autorem pracy konkursowej może być tylko jedna osoba. Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nigdzie publikowane ani nagradzane. W pracy można wykorzystać zdjęcia i grafiki dostępne w Internecie pod warunkiem podania źródła. Zaleca się zamieszczenie na końcu pracy spisu wykorzystanych przy jej tworzeniu materiałów źródłowych.

Pracę należy przesłać do dnia 25 lutego 2021 r. włącznie na adres mailowy mgok@wp.pl, w tytule wiadomości podając nazwę konkursu bądź dostarczyć pracę na nośniku elektronicznym do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu.

Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni, opisanie kontekstu historycznego, oryginalność ujęcia tematu, estetyka pracy, jakość techniczna.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Nagrodą główną jest tablet.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152