Urząd Miejski w Żelechowie
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
8 stycznia 2018

Burmistrz Żelechowa ogłasza konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Termin konsultacji wyznacza się na okres od 09.01.2018 r. do 16.01.2018 r.

Ogłoszenie

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577