Urząd Miejski w Żelechowie
Konsultacje społeczne – punkt konsultacyjny, spacer badawczy, rajd rowerowy
29 września 2021

Szanowni Państwo,

zbliżamy się do zakończenia kolejnego etapu pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów, tj. zasięgania opinii realizowanego przez Gminę Żelechów w ramach projektu grantowego „Wspólny plan”. Etap ten obejmował 4 działania.
W ramach realizacji ww. trzeciego etapu konsultacji w dniu 24 września 2021 r. odbył się spacer badawczy po terenach rekreacyjnych w okolicach stadionu sportowego Sęp i doliny rzeki Żelechówki. Spacer był okazją do poznania opinii mieszkańców o tych terenach, jak również do zebrania nowych pomysłów na ich zagospodarowanie.
Możliwość włączenia się w proces konsultacji przez mieszkańców była również w trakcie zorganizowanego rajdu rowerowego w dniu 25 września 2021 r. Rajd posłużył do zebrania opinii na temat walorów przyrodniczych gminy i potrzeby ich ochrony.
Konsultacje społeczne prowadzone były również w formie punktu konsultacyjnego który odbył się w dniu 21 września 2021 r. W czasie trwania punktu konsultacyjnego udostępniono narzędzie kMap, za pomocą którego mieszkańcy zgłaszali opinie do studium. Narzędzie zostało zasilone koncepcją studium. Członkowie zespołu KS wspierali mieszkańców w obsłudze technicznej narzędzia. W czasie trwania punktu konsultacyjnego zaprezentowana została koncepcja studium oraz zebrane opinie od mieszkańców. Przez cały okres konsultacji link do narzędzia jest udostępniony na stronie internetowej w zakładce “Konsultacje społeczne” oraz na profilu gminnym na Facebooku.

Realizacja w ramach projektu „Wspólny Plan”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152