Urząd Miejski w Żelechowie
Konsultacje społeczne – spotkania z mieszkańcami
27 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji trzeciego etapu konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów tj. Zasięgania opinii, będącej częścią Indywidualnego Planu Konsultacji – realizowanego w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan”, w dniach 23-26 sierpnia 2021r. odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami naszej gminy.

Spotkania miały miejsce w następujących lokalizacjach:

  • 23.08.2021r. – strażnica OSP w Nowym Goniwilku,
  • 24.08.2021r. – strażnica OSP w Stefanowie,
  • 25.08.2021r. – świetlica w Starym Kębłowie,
  • 26.08.2021r. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie.

Podczas spotkań mieszkańcom została przedstawiona prezentacja, z której dowiedzieli się czym jest studium, dlaczego jest to tak ważny dla gminy dokument, jaka jest procedura jego sporządzania, jak mieszkańcy mogą się włączyć w jego opracowywanie (z punktu widzenia przepisów ustawy o planowaniu).

Na wszystkich spotkaniach obecna była współautorka projektu studium Pani Monika Abramowska, która prezentowała mieszkańcom koncepcję Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów.

Mieszkańcy zostali również zapoznani z funkcjonalnością internetowego narzędzia kMAP, poprzez które mogli zgłaszać swoje opinie do ww. studium, zarówno w trakcie trwania spotkania jak również w domu, ponieważ link do narzędzia został udostępniony na stronie internetowej gminy jak i na profilu gminnym na Facebooku.

Na każdym spotkaniu odbyła się także dyskusja, podczas której mieszkańcy mogli zgłosić swoje opinie do studium w formie ustnej.

Realizacja w ramach projektu „Wspólny Plan”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577