Urząd Miejski w Żelechowie
Laptopy dla żelechowskich szkół
17 kwietnia 2020

Czterdzieści pięć laptopów trafiło do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Żelechów.

24 laptopy zakupiono w ramach zadania ,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zaś 21 laptopów zakupiono w ramach grantu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wartość zakupionych laptopów w ramach projektów wynosi prawie 120 000,00 zł

Przekazania sprzętu w tygodniu po Wielkanocy dokonał Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz wraz z Sekretarz Gminy Beatą Talarek.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577