Urząd Miejski w Żelechowie
„MALUCH + 2021”
23 sierpnia 2021

W dniu 20 sierpnia 2021 r.  Burmistrz Żelechowa podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „MALUCH + 2021” utworzonych w latach ubiegłych.

Dofinansowaniem zostanie objętych czternaście miejsc opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym w Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie.

Wartość dofinansowania ustalona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na jedno miejsce opieki w roku bieżącym wynosiła 960,00 zł. Gmina Żelechów otrzymała wsparcie w wysokości 13 440,00 zł.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577