Urząd Miejski w Żelechowie
Mazowsze dla Sołectw 2022
27 kwietnia 2022

26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2022”.

Dofinansowanie z w/w programu otrzymały dwa sołectwa z gminy Żelechów – Gąsiory oraz Sokolniki.

W sołectwie Gąsiory zostanie zrealizowane zadanie pn. „Stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory” w ramach którego zostanie zakupiony, dostarczony i zamontowany domek, który będzie pełnić funkcje świetlicy wiejskiej. Koszt całkowity zadania to 40 000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji to 10 000,00 zł, co stanowi 25% kosztów kwalifikowanych. Oczekujemy na weryfikacje wniosków.

Drugie zadanie – „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach” obejmuje wymianę starych i zamontowanie nowych opraw oświetleniowych LED zlokalizowanych przy drodze gminnej Nr 131412W w Sokolnikach. Koszt całkowity zadania to 20 000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577