Urząd Miejski w Żelechowie
Międzygminny rajd rowerowy „Chcemy o Nich pamiętać”
1 października 2018

W sobotę 6 października o godz. 11.00 odbędzie się międzygminny rajd rowerowy do miejsc, gdzie Polacy przelali krew za Ojczyznę „Chcemy o Nich pamiętać”. Organizatorami rajdu są: Towarzystwo Historyczne Żelechów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, Stowarzyszenie „Nasze Wilczyska” oraz MGOK w Żelechowie. Rajd odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Żelechowa Mirosławy Miszkurka oraz Wójta Gminy Wola Mysłowska Władysława Miki.

Celem rajdu jest upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, oddanie hołdu Polakom, którzy mieli wkład w odzyskanie przez Polskę wolności oraz zaprezentowanie uczestnikom miejsc i symboli z przeszłości upamiętniających wydarzenia związane z walkami o niepodległość, propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne uczestnictwo w turystyce rowerowej, propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym oraz integrację społeczności lokalnej.

Uczestnikami rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Uczestnicy niepełnoletni do lat 15 mogą uczestniczyć w rajdzie z opiekunem (osoba pełnoletnia). Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może uczestniczyć w rajdzie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie sprawnego technicznie roweru – wskazane jest, aby każdy we własnym zakresie dokonał przeglądu.

Udział w rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenia należy składać telefonicznie lub osobiście p. Agnieszce Wałachowskiej tel. 530 663 073. Na podstawie telefonicznego lub osobistego zgłoszenia uczestnik zostanie wpisany na listę startową. Można również dokonać zgłoszenia bezpośrednio przed rozpoczęciem rajdu 6 października od godz. 10.30 w Parku Miejskim w Żelechowie. Każdy uprzednio zgłoszony uczestnik, w dniu rajdu zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności na starcie. Uczestnicy proszeni są o elementy stroju w barwach narodowych (białe, czerwone lub biało-czerwone).

Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego oraz do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb zabezpieczających rajd.

Regulamin rajdu

Zgoda na udział w rajdzie dla niepełnoletniego

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577