Urząd Miejski w Żelechowie
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
17 lutego 2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Głównym celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Osoby zainteresowane pomocą w ramach programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie: „Karty zgłoszenia do programu AOON” oraz klauzuli informacyjnej RODO – druki w załączeniu. (należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności.)

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń

Nabór do programu prowadzony jest od 17.02.2022 r. do 24.02.2022 lub do czasu wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – mgops_z@interia.pl

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 71 094,00zł.

Załączniki:

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Klauzula informacyjna-Pomoc Społeczna

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577