Urząd Miejski w Żelechowie
„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 informacja
4 marca 2022

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

 Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie informuje, że posiada jedno wolne miejsce do udziału w Programie  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, dla osoby opiekującej się osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach programu, zapraszamy do składania w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie: „Karty zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa”, „Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej…” oraz klauzuli informacyjnej RODO – druki w załączeniu.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik badania na podstawie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności.)

Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – mgops_z@interia.pl

 

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 58 752,00 zł.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Karta pomiaru niezależności

Klauzula informacyjna RODO -Pomoc Społeczna

Klauzula RODO MRIPS

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577