Urząd Miejski w Żelechowie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żelechów.
8 października 2021

Z początkiem października 2021 r. zakończono prace związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żelechów. W ramach prac budowlano – modernizacyjnych wykonano instalację oświetlenia ulicznego  w Nowym Kębłowie.  Zadanie obejmowało wykonanie podbudowy słupowej na odcinku 300 m, zamontowano okablowanie i oprawy energooszczędne typu LED w ilości 7 szt. Wartość zadania wyniosła 26.937,00 zł . Zadanie zostało wsparte środkami Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10.000 zł. Kolejną wykonaną inwestycją była modernizacja oświetlenia w Kotłówce. W ramach tej inwestycji dokonano wymiany istniejących źródeł światła na energooszczędne typu LED w ilości 22 szt. Wartość zadania wyniosła 31.844,70 zł.  Zadanie to również zostało wsparte środkami Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10.000 zł. W ramach funduszy sołeckich wybudowano oświetlenie uliczne w Hucie Żelechowskiej, zmodernizowano oświetlenie uliczne w Janówku i Gąsiorach. Prace związane z budową oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej obejmowały podwieszenie kabli energetycznych na istniejącej podbudowie słupowej, montaż opraw oświetlenia typu LED wraz z wysięgnikami i przeniesienie skrzynki z urządzeniem pomiarowy. Wartość zadania wyniosła 33.087,00 zł. W ramach prac modernizacyjnych w Janówku dokonano wymiany wysięgników i  opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ilości 12 szt. Wartość prac wyniosła 22.386,00 zł. W miejscowości Gąsiory dokonano  wymiany wysięgników i opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED  w ilości 3 szt. Wartość prac wyniosła 5.276,70 zł.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577