Urząd Miejski w Żelechowie
nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
31 sierpnia 2023

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

 

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Głównym celem w/w usług jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

 

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie: „Karty zgłoszenia do programu AOOzN”-zał. Nr 7 do Programu oraz klauzuli informacyjnej RODO – druki w załączeniu (należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 07 września 2023 roku.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: MGOPS w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów lub pocztą elektroniczną: mgops_z@interia.pl

 

Szczegóły Programu są zawarte stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – w aktualnościach (również w załączniku). Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie pod numerem telefonu 25 754 11 46.

 

Załączniki:

klauzula RODO AOON

Program-aoon-jst-edycja-2024

Załącznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgłoszenia

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577