Urząd Miejski w Żelechowie
Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
9 listopada 2023

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie ogłasza nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie: Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024; Klauzuli informacyjnej RODO – dokumenty w załączeniu, kopię zaświadczenia o niepełnosprawności.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 listopada 2023 roku.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów lub pocztą elektroniczną: mgops_z@interia.pl

Szczegóły Programu są zawarte stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (również w załączniku). Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie pod numerem telefonu 25 754 11 46.

Załączniki:

Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577